Ofisi za Wilaya

Kulingana na Muundo Tume ina Ofisi 139 ambazo zinahudumia walimu katika Wilaya hizo.

ARUSHA        

DAR ES SALAAM       DODOMA        GEITA
IRINGA            KAGERA         KATAVI           KIGOMA         
KILIMANJARO            LINDI   MANYARA     

MARA 

MBEYA          

MOROGORO 

MTWARA       

MWANZA       

NJOMBE        

PWANI           

RUKWA          

RUVUMA       

SHINYANGA  

SIMIYU           

SINGIDA        

SONGWE       

TANGA           

TABORA